SRA

August 31, 2018

KORPORATIEWE BEHEER – ’N TRUST AS ’N LID VAN ’N BESLOTE KORPORASIE

Die Wet op Beslote Korporasies No 69 van 1984 (“die Wet”) het voorsiening gemaak vir die oprigting van beslote korporasies wat eenvoudige, gedereguleerde en buigsame entiteite […]
August 31, 2018

STATUTÊRE VEREISTES VIR ’N ONAFHANKLIKE DESKUNDIGE VERSLAG IN TERME VAN ARTIKEL 114

In terme van die bepalings van artikel 48 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) is dit moontlik dat ’n maatskappy aandele wat uitgereik […]
August 31, 2018

THE ROLE OF A RECOGNITION AGREEMENT AT THE WORKPLACE

I have been approached by a trade union to enter into a Recognition Agreement with them. The trade union is of the opinion that it is […]
August 31, 2018

PROTEST: YOUR RIGHT AND RESPONSIBILITIES

The right to protest is enshrined in the Bill of Rights under Section 17 and reads as follows: “Assembly, demonstration, picket and petition. Everyone has the […]