SRA

December 12, 2016

CAN I FIGHT BACK TO PROTECT MY PROPERTY?

The common law provides that an owner may protect his property from harm or damage even though there might not be any physical risk of harm […]
December 12, 2016

NOODWEER: BESKERMING VAN EIENDOM

Ontneming van eiendom gaan nie altyd gepaard met fisiese bedreiging vir die eienaar nie, maar die gemeenregtelike verweer van Noodweer skep tog die bevoegdheid om eiendom […]
December 12, 2016

SHOULD I PLAN MY ESTATE AS A YOUNG ADULT?

It is very important for you to plan your estate, which could include a living will, a last will and a living trust. This can help […]
December 12, 2016

BOEDELBEPLANNING VIR JONG VOLWASSENES

Dit is belangrik dat jy jou boedel beplan, wat ‘n lewende testament, ‘n laaste testament en ‘n lewende trust kan insluit. Dit kan gesinne help om […]