SRA

October 26, 2016

WHY IS THE TRANSFER OF MY PROPERTY TAKING SO LONG?

After signing a deed of sale, the purchasers often want to move into the property with great excitement and as soon as possible. When they are […]
October 26, 2016

WAAROM NEEM DIE OORDRAG VAN MY EIENDOM SO LANK?

Nadat ‘n koopkontrak onderteken is wil die kopers meestal met groot opgewondenheid en so gou moontlik in die eiendom intrek.  Wanneer hulle egter in kennis gestel […]
October 26, 2016

CAN A PARENT CLAIM MAINTENANCE FROM THEIR CHILD?

When the word “maintenance” is mentioned, many people think of women claiming maintenance for minor children, or alternatively, women claiming maintenance from their ex-husbands. However, parents […]
October 26, 2016

ONDERHOUD – NIE NET VIR MINDERJARIGES NIE

Wanneer die woord “onderhoud” genoem word, dink baie mense aan vroue wat onderhoud vir minderjarige kinders eis of alternatiewelik, vroue wat vir onderhoud van hul gewese […]