SRA

May 4, 2016

THE CREDIT AGREEMENT

If you default on a credit agreement and action is taken against you by the credit provider, you still have time, according to Section 129(3)(b) read […]
May 4, 2016

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF UNMARRIED FATHERS

The rights and responsibilities of biological fathers who were not married to the child’s mother at the time of conception or birth can be uncertain. In […]
May 4, 2016

WANNEER IS ONTSLAG REGVERDIG?

Die Arbeidswet stel dit duidelik dat elke werknemer die reg het om nie onbillik ontslaan te word nie. Die Wet omskryf die betekenis van ontslag en […]
May 4, 2016

KREDIETOOREENKOMS

As jy versuim om ʼn betaling te maak op ‘n kredietooreenkoms en die kredietverskaffer aksie teen jou neem, het jy, volgens artikel 129 (3)(b) in kombinasie […]