SRA

June 29, 2016

EKSEKUTEURSVERGOEDING EN HUWELIKE BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE

Ons het reeds in vorige artikels aangedui dat die Eksekuteursvergoeding waarop die Eksekuteur van jou boedel geregtig is deur wetgewing gereguleer word en tans 3.5% (plus […]
May 6, 2016

CAN SOMEBODY TAKE THE LAW INTO HIS/HER OWN HANDS?

The mandament van spolie is a summary remedy, usually issued upon urgent application, aimed at restoring control of property to the applicant from whom it was […]
May 6, 2016

KAN ‘n PERSOON DIE REG IN EIE HANDE NEEM?

Die mandament van spolie is ‘n buitengewone en summiere remedie, gewoonlik op dringende aansoek uitgereik, wat daarop gerig is om die applikant se beheer oor die […]
May 4, 2016

WHAT CONSTITUTES FAIR DISMISSAL?

Labour law emphasizes that every employee has the right not to be dismissed unfairly. This law defines the meaning of dismissal and when it may lawfully […]