SRA

December 12, 2016

WHAT ARE PARENTAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES?

The rights and responsibilities of a parent is set out in the Children’s Act 38 of 2008 (the “Children’s Act”) and can be defined as a […]
December 12, 2016

WAT IS OUERLIKE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE?

Die regte en verantwoordelikhede van ‘n ouer word uiteengesit in Kinderwet 38 van 2008 (die “Kinderwet”) en kan beskou word as ‘n komplekse stel regte, pligte […]
December 12, 2016

CAN I FIGHT BACK TO PROTECT MY PROPERTY?

The common law provides that an owner may protect his property from harm or damage even though there might not be any physical risk of harm […]
December 12, 2016

NOODWEER: BESKERMING VAN EIENDOM

Ontneming van eiendom gaan nie altyd gepaard met fisiese bedreiging vir die eienaar nie, maar die gemeenregtelike verweer van Noodweer skep tog die bevoegdheid om eiendom […]