SRA

February 28, 2017

COMPENSATION FOR A FATAL HOLIDAY RESORT ACCIDENT

Emily and Nathan were a happily married couple in their early thirties with two minor children. Emily was a stay at home mom and Nathan was […]
February 28, 2017

WAT GEBEUR AS EK SONDER ‘N GELDIGE TESTAMENT STERF?

Prokureurs lê dikwels klem op die optrek en gereelde hersiening van ‘n testament om die bemaking van jou besittings na jou dood te vergemaklik. Daar is […]
December 12, 2016

MANAGING DISPUTES OVER A DECEASED RELATIVE’S ESTATE

If someone leaves a sizeable estate behind, it may cause conflict among the possible heirs. The help of an attorney, when settling an estate after a […]
December 12, 2016

HANTERING VAN GESKILLE OOR ‘N AFGESTORWE FAMILIELID SE BOEDEL

As iemand ‘n aansienlike boedel nalaat mag dit konflik tussen die moontlike erfgename veroorsaak. Die hulp van ‘n prokureur wanneer ‘n boedel beredder word, kan onnodige […]